7 thành phố bí ẩn trong lòng đại dương

7 thành phố bí ẩn trong lòng đại dương

(Baonghean.vn) - Những tiến bộ hay khoa học kỹ thuật của con người dù tiên tiến tới đâu, con người có tự hào thế nào về những năng lực khoa học của mình, thì với một cái "vẫy tay" của thiên nhiên tất cả sẽ có thể sụp đổ tiêu hủy…