Chăn dắt người đi ăn xin bị xử lý thế nào?

Chăn dắt người đi ăn xin bị xử lý thế nào?

Tôi thấy cứ dịp Tết ở một số cổng đền hay chùa xuất hiện nhiều trẻ và người già đứng ăn xin. Vậy, người đứng ra tổ chức hoặc ép họ làm việc trên có bị xử lý gì không?