Nghệ An: 14 di tích được cấp nguồn tu bổ, tôn tạo trong năm 2019

Nghệ An: 14 di tích được cấp nguồn tu bổ, tôn tạo trong năm 2019

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa có văn bản quyết định danh sách các hạng mục di tích được đầu tư kinh phí tu bổ tôn tạo cấp thiết năm 2019. Đây đều là những di tích đã xuống cấp, nhiều di tích bị hư hỏng nghiêm trọng và tập trung chính ở các huyện Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương, Nghi Lộc.
Di tích Quốc gia trở thành tụ điểm tiêm chích ma túy

Di tích Quốc gia trở thành tụ điểm tiêm chích ma túy

(Baonghean.vn) - Đều là Di tích Lịch sử Quốc gia ở xã Võ Liệt (Thanh Chương) nhưng đền Bạch Mã trang nghiêm, sạch đẹp bao nhiêu thì Đình Võ Liệt lại nhếch nhác, hoang vu bấy nhiêu, nguy hiểm hơn, ngôi đình nổi tiếng này đang từng bước trở thành tụ điểm hút chích ma túy.