Nghệ An thu hút trên 50.000 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Nghệ An thu hút trên 50.000 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

(Baonghean) - Là lĩnh vực rất khó thu hút đầu tư, nhưng những năm gần đây, nhờ các giải pháp hợp lý, Nghệ An là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút nguồn vốn vào lĩnh vực nông nghiệp, tạo những ”cú hích” quan trọng trong phát triển lĩnh vực này.
Khi trường học thiếu nước sạch

Khi trường học thiếu nước sạch

(Baonghean) - An toàn vệ sinh nước sạch có ý nghĩa rất quan trọng đối với sức khỏe của học sinh trong các trường học. Tuy nhiên, trên thực tế, vấn đề này còn nhiều bất cập…