Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong lực lượng vũ trang ở huyện Quỳ Hợp

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong lực lượng vũ trang ở huyện Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Thực hiện Quyết định số 3062-QĐ/TU, ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập các tổ nghiên cứu chuyên sâu các loại hình chi bộ trên địa bàn tỉnh, vừa qua, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có cuộc khảo sát tình hình sinh hoạt chi bộ trong các tổ chức Đảng thuộc lực lượng vũ trang.
Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(Baonghean) - Vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ lâu nay luôn được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo. Gần đây nhất, ngày 5/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” với nhiều giải pháp được triển khai. Tuy nhiên, sau 2 năm thực hiện chủ trương này, vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục.
Đảm bảo tính thực chất trong sinh hoạt chi bộ

Đảm bảo tính thực chất trong sinh hoạt chi bộ

(Baonghean) - Việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, với sự tập trung chỉ đạo thực hiện của Tỉnh ủy và các cấp ủy đã tạo nhiều chuyển động tích cực ở cơ sở. Tuy nhiên, thực tiễn đang đặt ra nhiều băn khoăn, trăn trở...
Kinh nghiệm quản lý chi bộ đông đảng viên

Kinh nghiệm quản lý chi bộ đông đảng viên

(Baonghean) - Trên địa bàn TP. Vinh hiện nay không ít chi bộ có số lượng đảng viên trên 100 đồng chí. Bên cạnh những thuận lợi thì thực tế đó đặt ra những khó khăn trong công tác sinh hoạt, quản lý đảng viên.
'Điểm sáng' ở một chi bộ

'Điểm sáng' ở một chi bộ

(Baonghean.vn) - Từ sự đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, Chi bộ xóm 13, xã Diễn Yên (Diễn Châu) đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trở thành điểm sáng trong thực hiện các phong trào của huyện.
Đổi mới sinh hoạt chi bộ gắn với trách nhiệm của đảng viên

Đổi mới sinh hoạt chi bộ gắn với trách nhiệm của đảng viên

(Baonghean.vn) - Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Anh Sơn đã có những đổi mới cách thức tổ chức, nội dung sinh hoạt, từ đó phát huy tốt vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.
Nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn đời sống của người dân

Nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn đời sống của người dân

(Baoghean.vn) - Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, các chi ủy, chi bộ trên địa bàn xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn cuộc sống của người dân.