Anh Sơn: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 46 và Chỉ thị 47

Anh Sơn: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 46 và Chỉ thị 47

(Baonghean.vn) - Ngày 12/11, Huyện ủy Anh Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới" và Chỉ thị 47 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy".