Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về quy định cấm cho vay USD

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về quy định cấm cho vay USD

PV: Thưa ông, hiện các doanh nghiệp đang có nhiều suy nghĩ khác nhau về Thông tư 24 của Ngân hàng Nhà nước, cho rằng từ 31/3/2016, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấm vay ngoại tệ từ các Ngân hàng Thương mại. Ông giải thích thế nào về điều này?
Quy định mới về cho vay bằng ngoại tệ

Quy định mới về cho vay bằng ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.