Nghệ An tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Nghệ An tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An phỏng vấn đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thành tựu thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trong 5 năm qua (2016 - 2020), và nhiệm vụ 5 năm tiếp theo ở giai đoạn 2020 - 2025.
Yên Thành chung sức xây dựng Nông thôn mới

Yên Thành chung sức xây dựng Nông thôn mới

(Baonghean) - Là huyện thuần nông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, Yên Thành dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 19/38 xã đạt chuẩn. Yên Thành đang phấn đấu huyện về đích NTM trong năm 2020.