Nam giới cũng có chu kỳ 'đèn đỏ'

Nam giới cũng có chu kỳ 'đèn đỏ'

Trong nghiên cứu mới nhất tại Anh, nam giới cũng có chu kỳ hàng tháng với những biểu hiện không khác hội chứng tiền kinh nguyệt của chị em.