62 cánh đồng lớn ở Nghệ An

62 cánh đồng lớn ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đến nay, Nghệ An đã triển khai được 62 mô hình cánh đồng lớn. Tuy nhiên việc xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh chưa thực sự bền vững.
Tân Kỳ chuyển đổi xong 1.774 ha ruộng đất

Tân Kỳ chuyển đổi xong 1.774 ha ruộng đất

(Baonghean.vn) - Thông thống kê của UBND huyện Tân Kỳ, đến nay, có 16/22 xã, thị trấn của huyện Tân Kỳ hoàn thành chuyển đổi ruộng đất theo chỉ thị số 08 của BTV Tỉnh ủy với diện tích 1.774 ha.