Những nông dân thu nhập tiền tỷ ở Anh Sơn

Những nông dân thu nhập tiền tỷ ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Với lợi thế điều kiện tự nhiên, các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thông thoáng, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã mạnh dạn chuyển đổi, đầu tư các mô hình sản xuất mới với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.