Tạo bước đột phá vươn lên thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ

Tạo bước đột phá vươn lên thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Bước vào nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ tỉnh Nghệ An xác định mục tiêu phát triển trở thành tỉnh khá, theo hướng CNH - HĐH và trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ trên nhiều lĩnh vực, theo đúng tinh thần Nghị quyết 26 –NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với Báo Nghệ An về một số giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu trên.
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Baonghean.vn)- Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là “Đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp”. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn chưa được quan tâm đúng mức, tốc độ diễn ra còn chậm và có nhiều lúng túng; sản xuất nông nghiệp còn mang tính tự phát, thiếu bến vững, hiệu quả thấp; nhiều vấn đề mới phát sinh trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân chậm được giải quyết. Đề nghị Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đáp ứng mục tiêu đề ra.