Khoán công tác phí được áp dụng như thế nào?

Khoán công tác phí được áp dụng như thế nào?

(Baonghean.vn) - Tùy theo đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ xác định đối tượng được khoán công tác phí theo tháng. Các chế độ được áp dụng theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Tăng công tác phí cho công chức, viên chức từ ngày 1/7

Tăng công tác phí cho công chức, viên chức từ ngày 1/7

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Theo đó các mức chi cho chế độ đi công tác của cán bộ, công chức, viên chức đều được điều chỉnh tăng.
Tăng công tác phí cho cán bộ, công chức

Tăng công tác phí cho cán bộ, công chức

Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2017. Theo Thông tư 40, nguồn kinh phí để chi công tác phí, chi hội nghị là ngân sách nhà nước; nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
Quy hoạch xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quy hoạch xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 29/5, Hội thảo Tiêu chí nội dung, địa điểm xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 do Bộ VH - TT - DL, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức diễn ra tại Cục Công tác phía nam - Bộ VH – TT - DL (TP.HCM).