Dự án 600 và nguy cơ trí thức trẻ thất nghiệp

Dự án 600 và nguy cơ trí thức trẻ thất nghiệp

(Baonghean) - Sau 5 năm, các đội viên thuộc Dự án Thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND các xã nghèo (gọi tắt là Dự án 600) đã khẳng định được sự đóng góp của mình. Tuy nhiên, sau khi kết thúc thí điểm công tác, các trí thức trẻ đang có nguy cơ thất nghiệp do việc bố trí công tác cho họ gặp nhiều khó khăn.