Giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chuyển giao Đài TTTH cấp huyện

Giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chuyển giao Đài TTTH cấp huyện

Sáng 16/8, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo kết quả và giải quyết các vướng mắc trong việc chuyển giao Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện về UBND huyện, thành phố, thị xã quản lý. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia có đại diện lãnh đạo Đài PTTH tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin Truyền thông, lãnh đạo các huyện, thành phố thị xã và các Đài TTTH trực thuộc.
https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762