Vấn đề Triều Tiên lâm vào bế tắc?

Vấn đề Triều Tiên lâm vào bế tắc?

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đưa lại Triều Tiên vào danh sách đen “các quốc gia ủng hộ khủng bố”. Nhìn qua, chính quyền của ông Trump có vẻ có rất nhiều phương án đối phó với Triều Tiên song khi phân tích kỹ thì thực chất Mỹ lại có ít lựa chọn hơn những gì đang thể hiện.