Ba miền Bắc - Trung - Nam nhìn từ bầu trời

Ba miền Bắc - Trung - Nam nhìn từ bầu trời

Những ảnh phong cảnh ở các tỉnh, thành từ Lạng Sơn, Hà Nội, Đà Nẵng cho đến miền Tây qua góc máy flycam được tác giả Lê Thế Thắng sáng tác trong hơn 2 năm qua.