'Chặn gà nhà đá nhau' trong vận tải đường sắt

'Chặn gà nhà đá nhau' trong vận tải đường sắt

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã có phương án tổ chức sắp xếp lại công tác vận tải đường sắt, trong đó điểm đáng chú ý là hợp nhất 2 Công ty vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn lại để hạn chế tối đa cạnh tranh nội bộ nhằm vực dậy ngành đường sắt.