Giá gas tiếp tục tăng thêm 7.000 đồng/bình 12kg

Giá gas tiếp tục tăng thêm 7.000 đồng/bình 12kg

Lần thứ 4 liên tiếp, giá gas trong nước tiếp tục tăng lên với mức tăng 7.000 đồng/bình 12kg, tương đương với mức tăng 583 đồng/kg (đã có VAT) và mức tăng này áp dụng từ ngày 1/4.