'Gia đình đỏ' giữa nôi cách mạng

'Gia đình đỏ' giữa nôi cách mạng

(Baonghean) - Cát Văn (Thanh Chương) là một trong những nôi cách mạng với  nhiều dòng họ, gia đình giàu truyền thống yêu nước, trong đó có gia đình ông Trần Hữu Hoằng (thường gọi cố Mân) với 4 người con đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay những năm đầu thành lập.