Bạo lực học đường và sự giáo dục bằng đòn roi

Bạo lực học đường và sự giáo dục bằng đòn roi

(Baonghean) - Thời gian qua, vụ việc các học sinh nữ ở Quỳnh Lưu đánh bạn bị quay clip tung lên mạng lại tiếp tục thổi bùng sự quan tâm của xã hội đến nạn bạo lực học đường. Điều đáng nói chính là trước tình trạng đó, nhiều người cứ chăm chăm đổ hết trách nhiệm cho nhà trường, cho ngành Giáo dục, cho sự xuống cấp đạo đức của xã hội và thậm chí là cho cả thể chế chứ không phải là bởi cách giáo dục con trẻ ngay từ trong gia đình.