Thanh Chương phấn đấu đạt 14.600 ha vụ xuân

Thanh Chương phấn đấu đạt 14.600 ha vụ xuân

(Baonghean.vn) - Theo đề án vụ xuân năm nay, toàn huyện Thanh Chương phấn đấu gieo trồng đạt trên 14.600 ha cây trồng các loại. Hiện nay công tác chuẩn bị đã được các địa phương hoàn tất.
Nghi Lộc: Đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi

Nghi Lộc: Đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi

(Baonghean.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tưới tiêu của hệ thống công trình thủy lợi, thuận lợi trong việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tích cực nạo vét kênh mương, tu sửa bờ vùng, bờ thửa chuẩn bị cho vụ sản xuất lúa xuân.
Phủ ni lông 100% diện tích mạ xuân

Phủ ni lông 100% diện tích mạ xuân

(Baonghean.vn) -  Theo kế hoạch, vụ xuân 2017, huyện Thanh Chương phấn đấu gieo trồng đạt 14.600 ha cây ngắn ngày, đạt 68.360 tấn sản lượng lương thực có hạt và 78. 975 tấn cây chất bột có củ.