Trung Quốc khánh thành tàu điện treo lạ mắt

Trung Quốc khánh thành tàu điện treo lạ mắt

Hệ thống tàu điện treo trên cao đã được đưa vào sử dụng tại Thành Đô vừa qua, đưa Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới có công nghệ này, sau Nhật Bản và Đức.