Tranh Phạm Hà Hải và những chuyến đi xa

Tranh Phạm Hà Hải và những chuyến đi xa

(Baonghean.vn) - Phạm Hà Hải là một cái tên đã có vị trí khá chắc chắn trong giới hội họa đương đại ở Việt Nam, cũng có thể xếp anh vào lớp những họa sĩ trẻ, thành danh sớm.