Để từ chức không còn là 'bất thường'

Để từ chức không còn là 'bất thường'

Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các thành viên Chính phủ thảo luận về các biện pháp thực hiện lời hứa trước Quốc hội tại phiên chất vấn trong Kỳ họp thứ 2 với tinh thần lời nói phải đi đôi với hành động.