Quyền lợi khi ngư dân tham gia Bảo hiểm tàu thuyền

Quyền lợi khi ngư dân tham gia Bảo hiểm tàu thuyền

(Baonghean) - Công ty Bảo hiểm PJICO Nghệ An là đơn vị được Bộ Tài chính chấp thuận về công tác triển khai “Bảo hiểm khai thác xa bờ theo Nghị định số 67/CP”. Từ năm 2014 đến nay, Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo hiểm tàu thuyền, kịp thời chi trả thiệt hại cho ngư dân, để bà con yên tâm bám biển.