Phụ nữ quê lúa và cuốn 'Nhật ký thăm hộ'

Phụ nữ quê lúa và cuốn 'Nhật ký thăm hộ'

(Baonghean) - Theo mô hình “Nhật ký thăm hộ”, mỗi tháng mỗi cán bộ các cấp phải thăm ít nhất 5 hộ hội viên. Đến nay, các cấp hội của Hội Phụ nữ Yên Thành đã thăm 1.634 hội viên, dự sinh hoạt 496 chi hội...
Thành công từ mô hình phụ nữ phát triển kinh tế

Thành công từ mô hình phụ nữ phát triển kinh tế

(Baonghean) - Chị Hồ Thị Nga ở xóm 3, xã Thọ Thành (Yên Thành) là một trong những hội viên được hưởng lợi từ chủ trương xây dựng các mô hình điển hình phụ nữ phát triển kinh tế, nhằm thiết thực triển khai Chỉ thị 05-CT/TW mà Hội phụ nữ huyện Yên Thành đã và đang thực hiện.