Lao động ngắn hạn được đóng bảo hiểm xã hội

Lao động ngắn hạn được đóng bảo hiểm xã hội

Kể từ ngày 1/1/2018, quy định mới về mức đóng, đối tượng đóng bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu lực. Theo đó, người lao động làm việc ngắn hạn từ 1 - 3 tháng cũng sẽ được đóng bảo hiểm xã hội.