Khi nào tình yêu hết hiệu lực?

Khi nào tình yêu hết hiệu lực?

Không hẹn mà cùng lúc hai thông tin ở Việt Nam và Mỹ đều liên quan đến chữ “tình” làm dậy sóng cộng đồng Việt.