Thí điểm hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

Thí điểm hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

(Baonghean.vn) - Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành  Quyết định số 2790/QĐ – BTC về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử.