Độc đáo nghề kéo rùng bắt cá trên biển

Độc đáo nghề kéo rùng bắt cá trên biển

(Baonghean.vn) - Vào khoảng 4 - 5 giờ sáng hàng ngày, ngư dân Quỳnh Lưu (Nghệ An) lại tranh thủ xuống biển để kéo rùng bắt cá. Công việc này đòi hỏi phải nhiều người cùng tham gia.