Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, sát hạch công chức năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, sát hạch công chức năm 2019

(Baonghean.vn) - Việc kiểm tra, sát hạch công chức nhằm đánh giá đúng thực trạng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp của công chức so với yêu cầu vị trí việc làm đang đảm nhiệm để Văn phòng UBND tỉnh có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức.
Nghệ An dự kiến giảm 5 phó giám đốc sở

Nghệ An dự kiến giảm 5 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), toàn tỉnh dự kiến giảm ít nhất 42 phòng và tương đương, giảm 5 phó Giám đốc sở và tương đương; giảm 55 phó phòng trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh. ​
Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Quỳnh Lưu

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Theo cơ cấu bộ máy, lãnh đạo Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Quỳnh Lưu gồm 1 Giám đốc và 3 Phó giám đốc. Nhà báo Hồ Ngọc Quang - Giám đốc Đài TT - TH huyện được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Quỳnh Lưu
Nghệ An đã giảm 21 phòng chuyên môn thuộc các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh

Nghệ An đã giảm 21 phòng chuyên môn thuộc các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Trong quý I/2019, Nghệ An tiếp tục giảm được 4 phòng, ban chuyên môn, nâng tổng số phòng, ban chuyên môn đã giảm trên địa bàn tỉnh là 21, trong đó có 12 phòng chuyên môn thuộc sở, ngành; 9 phòng (ban) thuộc khối cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.
Sẽ không còn “biên chế suốt đời“

Sẽ không còn “biên chế suốt đời“

Ngày 19/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".
TX. Thái Hòa quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

TX. Thái Hòa quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

(Baonghean.vn) - Sáng 20/8, Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 320 đồng chí đảng viên ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã.
Tương Dương: Chấn chỉnh hoạt động cấp ủy cơ sở

Tương Dương: Chấn chỉnh hoạt động cấp ủy cơ sở

(Baonghean) - Tại huyện Tương Dương, sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, từ cấp huyện đến cấp cơ sở đã xây dựng và bước đầu thực hiện nghiêm túc các giải pháp khắc phục, tạo chuyển biến tích cực.
Sức sống của 'Sửa đổi lối làm việc'

Sức sống của 'Sửa đổi lối làm việc'

(Baonghean.vn) - Tháng 10/1947, giữa những ngày kháng chiến chống Pháp đầy cam go, nhận thấy trong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các tổ chức của bộ máy Đảng, Chính phủ còn non trẻ bắt đầu có những biểu hiện không tốt có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc kháng chiến, để chấn chỉnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Quyết tâm cao, hành động quyết liệt

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Quyết tâm cao, hành động quyết liệt

(Baonghean) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ", cấp ủy Đảng các cấp trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc trên tinh thần khẩn trương, chu đáo, kiểm điểm thực sự chất lượng, hiệu quả. 
Tải thêm tin