Thành ủy Hà Nội tuyển 92 công chức không qua thi

Thành ủy Hà Nội tuyển 92 công chức không qua thi

Ông Vũ Đức Bảo – Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa ký thông báo tuyển dụng 92 biên chế thuộc 31 đơn vị, địa phương thuộc khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thành phố.