Khiếp sợ với khúc cây 'gọi bão'

Khiếp sợ với khúc cây 'gọi bão'

Khi buộc khúc cây dựng đứng giữa lòng hồ Crater ở Oregon, Mỹ, các nhà nghiên cứu hoảng sợ chứng kiến bão gió đột nhiên kéo đến, khiến họ phải tháo nó ra.