Xử lý dứt điểm tình trạng thác cát sạn trái phép trên sông Lam

Xử lý dứt điểm tình trạng thác cát sạn trái phép trên sông Lam

(Baonghean.vn) - Cử tri các xã Lạng Sơn, Vĩnh Sơn, Lĩnh Sơn, Tào Sơn ( Anh Sơn) đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành xử lý dứt điểm việc khai thác cát sạn trái phép trên địa bàn huyện. Hiện nay việc khai thác cát sạn trái phép gây sạt lở nghiêm trọng tại bãi bồi sông Lam, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.