Cần chấm dứt tình trạng 'dĩ hòa vi quý' trong bình xét thi đua

Cần chấm dứt tình trạng 'dĩ hòa vi quý' trong bình xét thi đua

(Baonghean.vn) – Trong bình xét thi đua vẫn còn tình trạng “dĩ hòa vi quý”, chưa thực chất; chưa thực sự quan tâm đến người lao động trực tiếp, nhất là danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở chỉ chiếm khoảng 27%. Đây là nội dung được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thừa nhận tại cuộc làm việc với Ban Pháp chế HĐND tỉnh chiều 7/10 về công tác thi đua - khen thưởng.