Phát hiện củ khoai sọ khổng lồ ở Nghệ An

Phát hiện củ khoai sọ khổng lồ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Củ khoai sọ nặng hơn 5kg được xem là củ khoai sọ lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay. Củ khoai do một hộ dân đồng bào Mông ở bản Pà Khốm, Tri Lễ, Quế Phong (Nghệ An) trồng được. Hiện nay, củ khoai sọ này đang được bán tại khu vực gần chợ thị trấn Kim Sơn, giá của nó hơn 100 ngàn đồng.