Tiến sỹ văn học Lê Thanh Nga: Người 'đi lạc'

Tiến sỹ văn học Lê Thanh Nga: Người 'đi lạc'

(Baonghean) - Lê Thanh Nga, với tôi, là một người bạn, một người anh. Nhưng với nhiều thế hệ sinh viên Đại học Vinh, Lê Thanh Nga là một người thầy - một “ông đồ gàn” đáng kính.