Cảnh báo về kế hoạch tăng lương công chức năm 2018

Cảnh báo về kế hoạch tăng lương công chức năm 2018

Với dự toán chi ngân sách nhà nước 2018 để chi cải cách tiền lương, dù tán thành đề xuất của Chính phủ tăng lương cơ sở lên mức 1.390.000 đồng/tháng (khoảng 7%) nhưng UB Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cũng lưu ý cân nhắc cụ thể, tăng lương phải đi đôi với tinh giản biên chế để tránh gây áp lực với ngân sách nhà nước.
Kỷ luật 2 Chủ tịch xã làm sai

Kỷ luật 2 Chủ tịch xã làm sai

Ngày 2/6, ông Trương Tấn Mậu - Bí thư Huyện ủy Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) - cho biết sẽ kỷ luật hai chủ tịch xã làm sai rồi cùng lên chức.