Giá trị của bản thân

Giá trị của bản thân

(Baonghean) - Có người bạn của mình nói là: “Khi ai đó nhận ra cuộc đời của mình vô giá trị, hoặc là họ tự kết thúc, hoặc là họ bỏ đi…”. Tự nhiên mình nghĩ đến bản thân mình, không biết mình có giá trị không nhỉ?