Độc và lạ ở Nghệ An: Trồng hành tăm trên lưới cước

Độc và lạ ở Nghệ An: Trồng hành tăm trên lưới cước

(Baonghean.vn) – Nghệ An nổi tiếng với cây hành tăm cho thu nhập khá cao. Hành tăm trồng nhiều cách khách nhau, do khó thu hoạch nên nông dân xã Thanh Văn - Thanh Chương đã có sáng kiến trồng hành tăm trên lưới cước rất hiệu quả.