Nhật ký 'lắng nghe và thấu hiểu'

Nhật ký 'lắng nghe và thấu hiểu'

(Baonghean.vn) - “Nhật ký lắng nghe và thấu hiểu” là mô hình mới do MTTQ huyện Quỳnh Lưu phát động gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhằm thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ Mặt trận...
Xây dựng Đảng về đạo đức - món quà xuân quý giá

Xây dựng Đảng về đạo đức - món quà xuân quý giá

“Xây dựng Đảng về đạo đức” được coi là một điểm nhấn, điểm mới trong nội dung xây dựng Đảng, là một sự bổ sung cần thiết trong đổi mới tư duy về xây dựng Đảng hiện nay. Bởi trước đây Đảng thường nhấn mạnh xây dựng Đảng trên 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức mà ít nói tới mặt đạo đức.
Tân Kỳ nhiều giải pháp nâng cao đạo đức công vụ

Tân Kỳ nhiều giải pháp nâng cao đạo đức công vụ

(Baonghean) - Xuất phát từ thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn còn những vấn đề cần phải chấn chỉnh, huyện Tân Kỳ đã có cách làm riêng, góp phần quan trọng thay đổi tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức.
Huyện vùng cao Nghệ An ứng dụng mạng xã hội trong điều hành, quản lý

Huyện vùng cao Nghệ An ứng dụng mạng xã hội trong điều hành, quản lý

(Baonghean) - Một trong các giải pháp để huyện Anh Sơn trong thực thi nhiệm vụ là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo việc thành lập các nhóm trên mạng xã hội Zalo nhằm chia sẻ và cung cấp thông tin tới cán bộ, công chức nhanh hơn, tiện lợi hơn.
Siết chặt kỷ luật, đề cao lề lối làm việc

Siết chặt kỷ luật, đề cao lề lối làm việc

(Baonghean) - Để có những bước chuyển trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tân Kỳ xác định đổi mới lề lối, phong cách làm việc là một trong những khâu đột phá “cần làm ngay”. Thời gian qua, bằng những biện pháp thiết thực, mỗi cán bộ, đảng viên của địa phương đã tự giác “tự soi, tự sửa”, dần đẩy lùi biểu hiện sai lệch trong lề lối làm việc.
Lòng dân yên thì vận nước tốt

Lòng dân yên thì vận nước tốt

(Baonghean.vn)- Có thể ví, lòng dân là “nhân” mà vận nước là “quả”. Lòng dân đồng thuận thì nước hưng thịnh. Lòng dân yên thì vận nước tốt. 
Nghệ An: 5 tháng giải quyết 72.681 hồ sơ từ dịch vụ công trực tuyến

Nghệ An: 5 tháng giải quyết 72.681 hồ sơ từ dịch vụ công trực tuyến

(Baonghean) - Sau hơn 5 tháng chính thức triển khai tại Nghệ An, cổng dịch vụ công trực tuyến đang dần chứng tỏ những ưu điểm nổi trội, tương xứng với nỗ lực xây dựng một nền hành chính công hiện đại. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị và các địa phương vẫn cần rốt ráo hơn nữa, thay đổi nếp nghĩ, cách làm cũ của cán bộ, công chức, song hành với đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết và tiếp cận được với các dịch vụ trực tuyến.
Bám cơ sở, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh

Bám cơ sở, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh

(Baonghean) - Nhằm sửa đổi lề lối làm việc theo phương châm hướng về cơ sở, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn xóm
Khắc phục tình trạng gần dân nhưng không trọng dân

Khắc phục tình trạng gần dân nhưng không trọng dân

(Baonghean) - Gần dân, trọng dân, sâu sát với cơ sở là phẩm chất luôn phải có đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhưng hiện nay do tác phong, tư duy hành chính, có cán bộ, đảng viên vẫn chưa xem trọng. Để đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tỉnh đang có giải pháp mạnh mẽ chấn chỉnh tình trạng này, yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên phải tránh được hiện tượng xa dân, xa cơ sở; gần dân nhưng không sát dân.
Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ: Phải bắt đầu từ sự nêu gương

Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ: Phải bắt đầu từ sự nêu gương

(Baonghean) - Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức là yếu tố quan trọng quyết định việc xây dựng  tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; chính quyền liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân.
Vẫn còn công chức chậm việc, quên việc và tránh việc

Vẫn còn công chức chậm việc, quên việc và tránh việc

(Baonghean) - Thực tế cho thấy, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, viên chức ở một số cấp, ngành địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, nhất là vai trò của người đứng đầu…
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: 'Kiên quyết tinh giản biên chế công chức, viên chức năng lực yếu'

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: 'Kiên quyết tinh giản biên chế công chức, viên chức năng lực yếu'

(Baonghean) - Cải cách hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng nền hành chính công phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển là yêu cầu đặt ra hiện nay. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An về vấn đề này.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới lề lối làm việc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới lề lối làm việc

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: 'Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém. Đó là một chân lý nhất định'. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, người cán bộ, công chức không có phận sự nào khác ngoài phận sự phục vụ nhân dân, vì dân mà làm các việc và cũng phụ trách trước nhân dân.  
Làm rõ các biểu hiện suy thoái phải gắn với địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân

Làm rõ các biểu hiện suy thoái phải gắn với địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân

(Baonghean.vn) - Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) yêu cầu cần quan tâm làm rõ 27 biểu hiện suy thoái; gắn với địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân. Kế hoạch khắc phục những suy thoái phải rõ, tránh chung chung, đối phó và có thời gian thực hiện, từ đó, uốn nắn tập thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở đơn vị.  
Phá vỡ một "luật bất thành văn"

Phá vỡ một "luật bất thành văn"

(Baonghean) - Có một “luật bất thành văn” tồn tại lâu nay, “luật” này cũng là thứ làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vừa được dẹp bỏ ông ạ!