Nghệ An triển khai các giải pháp giảm tỷ lệ lao động 'chui' tại Hàn Quốc

Nghệ An triển khai các giải pháp giảm tỷ lệ lao động 'chui' tại Hàn Quốc

(Baonghean.vn)- Cử tri một số địa phương đề nghị UBND tỉnh quan tâm đến thực trạng người lao động trên địa bàn tỉnh bị ngừng tiếp nhận đi làm việc tại Hàn Quốc và có biện pháp giải quyết đưa người lao động bất hợp pháp trở về để những lao động khác có cơ hội làm việc.