200 thiếu nhi dân tộc thiểu số dâng hương tại các khu di tích

200 thiếu nhi dân tộc thiểu số dâng hương tại các khu di tích

(Baonghean.vn) - Sáng 3/8, Đoàn đại biểu thiếu nhi người dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn) và một số di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Những mùa Xuân hào hùng của dân tộc Việt Nam

Những mùa Xuân hào hùng của dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ Xuân về, nhân dân ta lại tràn ngập niềm vui và sức sống mãnh liệt, tưởng nhớ đến những mùa Xuân chiến thắng rực rỡ trong lịch sử của dân tộc Việt Nam
Cách mạng Tháng Tám - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Cách mạng Tháng Tám – bước ngoặt của lịch sử dân tộc Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám – bước ngoặt của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách mạng Tháng Tám là một trong những sự kiện trọng đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Trong một thời gian ngắn, với khí thế cách mạng sôi sục và trào dâng chưa từng có, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nhất tề vùng lên giành chính quyền trong cả nước.