Huyền bí đền Làng Rào

Huyền bí đền Làng Rào

(Baonghean) - Ðền Làng Rào còn có tên gọi là đền Nhà Quan ở xóm 7, xã Hưng Ðạo, huyện Hưng Nguyên (cách đường Quốc lộ 46 khoảng 1.500m về phía Nam). Ban đầu, đền là một ngôi miếu thờ một vị tướng - đức thánh có công đánh giặc, và là một thầy thuốc giỏi chữa bệnh cứu dân...