Giải quyết nhu cầu hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật

Giải quyết nhu cầu hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo và tập trung giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tế.
Hội nghị quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

Hội nghị quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và thông tin về tình hình công tác tôn giáo. Đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tôn giáo Chính phủ trực tiếp trao đổi một số nội dung cơ bản của Luật.