Cửa Lò có 288 khách sạn, nhà nghỉ phục vụ khách du lịch

Cửa Lò có 288 khách sạn, nhà nghỉ phục vụ khách du lịch

(Baonghean.vn) - Mùa du lịch 2016 Cửa Lò phấn đấu đón 2 triệu 700 ngàn lượt khách, tăng 10% so với năm 2015. Trong đó khách lưu trú 1 triệu 450 ngàn lượt;  Khách quốc tế đạt 6.000 lượt. Doanh thu dịch vụ du lịch  đạt 2825 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2015.