Singapore dùng robot vì thiếu lao động

Singapore dùng robot vì thiếu lao động

Robot y tá có thể theo dõi các chỉ số của bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt, còn robot bồi bàn sẽ giúp mang bát đũa bẩn của khách vào bếp.