Việt Nam chất vấn Ukraine về vụ lục soát Làng Sen

Việt Nam chất vấn Ukraine về vụ lục soát Làng Sen

Đại diện Việt Nam đề nghị phía Ukraine làm rõ cơ sở pháp lý, mục đích và cách xử lý số tiền tịch thu sau chiến dịch khám xét và bắt người tại khu dân cư của người Việt cuối tháng trước.