Người giàu cũng khóc

Người giàu cũng khóc

(Baonghean) - Bởi vì như vậy nên chúng ta thường thiếu đi sự cảm thông với người giàu, mặc định rằng cuộc sống của họ trải bước bằng phẳng trên con đường lát bằng tiền.